Zpět

Seznam sborů v majetku ČPS Moravan

Číslo

Název sboru Text sboru Skladatel Sbor

1.


Pod Kriváněm
Klekání
Staročeská
Hej pod Kriváněm
Velebnými hlasy s vížky
Bývali Čechové
Bella
Beethoven
J. N. Škroup
muž.
m.
m.

2.
Otázka
Na zdraví
Santa Lucia
2 národní

Pod kopcem za vodou
Zpívejme si připijme si
Nad tichým mořem hvězdy se třpytí
Když jsem šel z hospody, klupal jsem
Zakukala žežulenka v šírém poli
Macháček
K. Bendl
Neapolská nár.
K. Zháněl
K. Zháněl
smíš.
smíš.
m.
m.
smíš.

3.

Dvě písně národní

Dolinečko moje, jak tě lesy kryjí
Udělali Bačaláci koryto
K. Zháněl
K. Zháněl
smíš.
smíš.

4.


Tři písně národní: Orání
Ten náš slouha
Jizda do boje
Mám já pole, to je pole
Ten náš slouha troubí zdlouha
Jede mladík na svém koni
Kuba
Kuba
Kuba
smíš.
smíš.
smíš.

5.

Dva sbory pohřební

Hrobe tichý, hrobe tmavý (u hrobu)
Nuže tedy s Bohem buď (u domu)
A. J. Kún
A. J. Kún
m.
m.

6.

Orle petrý Orle pestrý, orle po Moravě lítej Vlk m.

7.

Zpěv slavnostní Vše co nitro v hloubi citů chová K. Bendl m.

8.

Hlasy z domova Jak sladce hlas zaznívá K. Bendl m.

9.

Pozdravení pěvcovo
Hymna na Moravu
Komu Bůh dal k zpěvu sílu
Moravo, ty zbožný Slávů chráme
V. Veit
Dr. N. Javůrek
m.
m.

10.

Zastaveníčko
Marné výstrahy
Tichem nočním vane vroucí píseň
Holuběnko, nelítej, nelítej tam do polí
Petzold
Sedláček
m.
m.

11.

Vzhůru srdce (hymna) Vzhůru srdce, vzhůru vznesme hlasy K. Knitl m.

12.

To den To den, to den, to den K. Bendl m.

13.

Svoji k svému Svoji k svému, paže k paži K. Bendl m.

14.

Hubička Hubička, hubička, maličká lahůdka Vašák m.

15.

Růže má Tam v dálném, tichém údolí
-
m.

16.

Bude zima Bude zima, bude mráz Žalud smíš.

17.

Bratři
Vlaštovice
Bratři, bratři buďme jen veselí
Vlaštovice šucholice
Jos. Zvonař
K. Kuba
m.
m.

18.

Hoši od Šumavy Ma jsme hoši od Šumavy K. F. Viktorin m.

19.

Moravě Sem plamen bije vysoko Al. Buchta m.

20.

Přátelská
Již perla oko smáčí
V krajině naší ozval se hlas
Již perla oko smáčí, nastal čas loučení
-
-
m.
m.

21.Odvedený
Opuštěný
Hymna plavců
Sladko umříti
Pláče pro mne moje matička
Já žalem se soužím
Vzhůru plavci, na palubu spějme
Jede mladík na svém koni
-
-
-
-
m.
m.
m.
m.

22.

Svatební sbor V posvátném tomto okamžení
-
m.

23.

Radostné cestování
Hospodine
Ó radostně cestování, čtvero pánů na vozíku
Hospodine pomiluj ny
-
-
m.
m.

24.

Černooké děvče
Honza
Není žádné děvče věrné, které má černé oči
Hozna veze tátu čtyřma
R. Nejedlý
Vašák
m.
m.

25.

Láska ku vlasti Vše jen kuch chvále vlasti a krále V. Jelen smíš.

26.

Na Krkonoších Na horách, na horách Tovačovský m.

27.

Lovecká
Ty hvězdičky
V Chrudimi na podhůří
Ty hvězdičky tak drobounké
V. Blodek
J. Nešvera
m.
m.

28.

Mařenka Hopsa, hopsa, hop Mařenko ...
-
m.

29.

Bratři rozveselme se
Ó vlasti má
Bratři rozveselme se, vespolek milujme se
Ó vlasti má, ó vlasti má, ty milená
Fr. Pivoda
K. Slavík
m.
m.

30.


Tři písně národní


Řekni, řekni jí
K horám, chlapci, k horám
Žalo děvče, žalo trávu
Česká nár.
Mor. nár.
B. Žalud
m.
m.
smíš.

31.

Slza Jaká to byla blaženost, jak krásný sen Witt m.

32.

Umlklo stromů šumění Umlklo stromů šumění a lístek sotva dýše J. Prošek m.

33.

Vlastimil seš. 2 Hubička
Velezpěv
Odpadlý od srdce
Umlklo stromů šumění
Buď vůle Tvá
Slza
Kolik's dala hubiček
Zdráva budiž naše matka zpěvů
Dívča, dívča, lastovička
Umlklo stromů šumění a lístek sotva dýše
Když záře Tvých milostí
Jaká to byla blaženost
Národní
J. A. Bergman
Křížkovský
J. Prošek
F. Saska
Witt
m.
m.
m.
m.
m.
m.

34.

Kalina Kalino, kalino, ty milá květino
-
m.


Na Vranově 3. července 1910               Alois Böhm

Obsah

Zpět