Zpět

Radkovice (něm Radkowitz, soudní okres Dačice, okresní hejtmanství Dačice)

Hospodářská besídka

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 21.2.1911 pod č. j. 13 622. K zániku došlo až počátkem 2. světové války, ze spolkového katastru byl spolek vymazán v roce 1940.

Prameny:

SOkA Jindřichův Hradec, fond OkÚ Dačice, spolkový katastr 1891-1937

Obsah