Zpět

Radslavice (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastislav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 20.4.1905 pod č. j. 18 029.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;

Obsah