Zpět

Radslavičky (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 19.2.1910 pod č. j. 11 634

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;


Obsah