Zpět

Rajhrad (soudní okres Židlochovice. hejtmanství Hustopeče)

Farní cyrilská jednota

1882 zmíněn klášterní varhaník Josef Eichler, ředitel kůru P. Sarkander Navrátil, přípravy k založení FCJ konal zejména P. Petr Hlobil, Navrátilův nástupce ve funkci ředitele kůru klášterního kostela. Již tehdy existoval sbor 10S, 5A, 5T, 10B.
Zřizovací valná hromada se konala 28.9.1883, stanovy FCJ potvrzeny 17.11.1883. Protektor se stal opat kláštera P. Benedikt Korčian (1883-1907-?), předsedou 1883-1935 ředitel kůru P. Petr Hlobil, místopředsedsedou 1883-95- P. Gunther Schlössler (ještě 1905 podpřevor kláštera, ředitel kůru), sbormistrem 1883-1903 učitel František Truhlář,[] 1904-1911 učitel Vilém Petrů, jednatelem 1883-86 František Josef Císař, 1886-90 podučitel Josef Apetauer, 1890-95-(1902?) učitel Josef Kupka, [] 1903- P. Alois Kotyza, 1905- Jaroslav Semerád. 1. VH 28.9.1883.
Dětské soprány a alty cvičil ještě v roce 1886 klášterní varhaník Josef Eichler. Sbor 8 T I, 9 T II, 9 B I, 9 B II. Někdy jej řídil P. Petr Hlobil. 1890 44členný sbor. 9.10.1892 účinkovala FCJ při uvítání brněnského biskupa Františka Sal. Bauera společně s katolicko politickým čtenářským spolkem Břetislav, jehož předsedou byl rovněž P. Petr Hlobil, stejně tak například při oslavách 10 let trvání FCJ
Předchůdcem Farní cyrilské jednoty měl být Zpěvácký kroužek, vzniklý snad počátkem 70. let. Jelikož jeho jednatelem měl být učitel Metoděj Janíček[] [Hurta Miroslav, Kulturní, osvětová, spolková a sportovní činnost v Rahradě. Dipl. práce FF MU Brno 1992], bude snad vhodnější se domnívat, že Janíček byl během svého působení jako podučitele v Rahradě pokladníkem spolku Břetislav.
Snad nejvýraznějším uměleckým úspěchem se stalo provedení Blodkovy opery V studni 22.3. a 25.3.1908. Operu nacvičili sbormistři učitelé Vilém Petrů a Bohumil Menšík, režie se ujal P. Karel Šup, [] primáriem orchestru byl učitel Josef Hrůza, v orchestru hráli m.j. P. Karel Musil a P. Vojtěch Horák. Sólové hlasy: Lidunka (soprán) učitelka, členka FCJ Vilma Pešová, Veruna (alt) Růžena Hofliková, Vojtěch (tenor) jednatel FCJ učitel Jaroslav Semerád, Janek (bas) krejčí Leopold Ungr.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
Korespondence FCJ, soukromá sbírka

Zpět

Spolky v Rajhradě
Obsah