Zpět

Rapotín (něm Reitendorf, soudní okres Šumperk, okresní hejtmanství Šumperk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.1.1899 pod č. j. 2840.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šumperk

Obsah