Zpět

Řepčín (soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)

Čtenářsko-pěvecký spolek Břetislav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1893 pod č. j. 13 891

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah