Zpět

Rostěnice (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Musik- und Leseverein

Stanovy schválilo místodržitelství 2.9.1885 pod č. j. 23 966

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;


Obsah