Zpět

Rouchovany (soudní okres Hrotovice, okresní hejtmanství Moravský Krumlov)

Farní cyrilská jednota

Jednotu zakládal kooperátor P. Jakub Řezníček již od konce roku 1895, místní staré varhany byly v té době ve špatném stavu.
Spolkové stanovy schválilo místodržitelství počátkem roku 1896 pod č. j. 2942.
Jednatelem byl v letech 1895-97- P. Jakub Řezníček, při vzniku jednoty se vytvořil 12členný literátský sbor.
Na přelomu století činnost ustala, k výmazu ze spolkového katastru došlo v létě roku 1905.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov;
Cyril


Obsah