Zpět

Rovečín (něm Rowetschin, soudní okres Kunštát, okresní hejtmanství Boskovice)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 12.12.1902 pod č. j. 58 496.
Již po několika letech činnost ustal, výmaz ze spolkového katastru byl proveden na jaře roku 1910.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;

Obsah