Zpět

Rozstání (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.12.1889 pod č. j. 44 264

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah