Zpět

Rozvadovice (sodní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Hlahol

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 6.12.1883 pod č. j. 29 099.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah