Zpět

Dolní Ruda (dnes součást obce Ruda nad Moravou, něm. Eisenberg, soudní okres Šumperk, okresní hejtmantví Šumperk)

Gesang- und Musikverein

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 5.8.1899 pod č. j. 30 865. Spolek vznikl patrně odštěpením od stejnojmenného spolku, sdružujícího členy bydlící v Horní i Dolní Rudě, jehož členská základna v té době klesla přechodně na 12 činných členů.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šumperk;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah