Zpět

Rudolfovice (něm. Rudelzau, soudní okres Libavá, okresní hejtmanství Šternberk)

Gesangverein

Spolkové stanovy z 22.3.1884 byly místodržitelstvím schváleny 29.4.1884 pod č. j. 10 486. Spolek vznikl aktivitou Wilhelma Ludwiga, Johanna Hüllnera, Franze Stenkesche a Antona Skrobanka. Činnost spolek vyvíjel do světové války. Z válečných událostí se už nevzpamatoval a v roce 1929 formálně zanikl.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437m Spolkový katastr okresu Moravský Beroun;
                            B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk;
                            B 40/II karton 3871 i. č. 22 673/1929


Obsah