Zpět

Runářov (něm Runarz, soudní okres Konice, okresní hejtmanství Litovel)

Männergesangeverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1896 pod č. j. 11 764.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah