Zpět

Ruprechtov (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Pěvecko divadelní spolek Lumír

Stanovy schváleny brněnským místodržitelstvím 30.11.1881 pod č. j. 24 214.
26.12.1893 divadlo Otče náš, 7.1.1894 Ženich z města a Pan Franc, protagonista učitel Jan Sobek (učil zde 1893-1904) spolková činnost existovala ještě v roce 1918.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
VN 1893/22 z 17.11.1893


Obsah