Zpět


Rychnov (něm. Reichenau, soudní okres Moravská Třebová, okresní hejtmanství Moravská Třebová)


Deutscher Männergesangverein

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství koncem roku 1897 pod č. j. 44 662.
Při slavnostním odhalení praporu MGV Třebařov 1.6.1913 vedl sbor MGV Rychnov Paul Bergmann.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;
Programm- Buch der Müglitzer Gesangvereines. Begonnen am 1. Jänner 1912. SOkA Šumperk fond Pěvecký spolek v Mohelnici, nezprac.


Obsah