Zpět

Šafov (něm. Schaffa, soudní okres Vranov, okresní hejtmanství Znojmo)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1891 pod č. j. 8737.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo

Obsah