Zpět

Šakvice (něm. Schakwitz, soudní okres Hustopeče, okresní hejtmanství Hustopeče)

Čtenářsko-pěvecký spolek Dobrovský

Spolkové stanovy z 10.3.1868 byly místodržitelstvím schváleny až 6.4.1869 pod č. j. 10 899.
Spolek se rozešel již počátkem roku 1872.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 129;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah