Zpět

Šardice (něm. Scharditz, soudní okres Kyjov, okresní hejtmanství Kyjov)

Hospodářská besídka

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 10.7.1910 pod č. j. 46 158.
Poválce spolek činnost neobnovil a byl v roce 1922 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437e Spolkový katastr okresu Kyjov

Obsah