Zpět


Šatov něm. Schattau, soudní okres Znojmo, okresní hejtmanství Znojmo)

Gesangverein

Stanovy schváleny koncem roku 1889 pod č. j. 46 569, změněny počátkem roku 1899.
Již 8.6.1890 spoluúčinkoval spolek na prvním liedertaflu MGV ve Strachoticích.
Byl členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem 20. století zastupovali Johann Bauer a Ignaz Breithut.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo karton 268 č.j. 10 918/1890;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah