Zpět

Senice na Hané (soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Slavomír

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1892 pod č. j. 17 665.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah