Zpět

Senička (něm. Klein Senitz, soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Pěvecký spolek Slavomír

Vznikl v roce 1870, do konce 80. let činnost zastavil a ze spolkového katastru byl vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah