Zpět

Šitbořice (soudní okres Klobouky, hejtmanství 1850-1855, 1868-1938 Hustopeče, 1855-1868 Klobouky)

Farní cyrilská jednota

Již v roce 1884 se pokoušeli založit FCJ učitel a varhaník Metoděj Janíček a administrátor P. František Chalupa jako provizorní předseda. Byla založena pěvecká škola, přihlásilo se 80 dětí i dospělých. Dne 8.3.1885 byly pod č. j. 6368 schváleny stanovy, na ustavující valné hromadě byl předsedou zvolen mlynář František Skoupil, sbormistrem nadučitel A. Novotný (Metoděj Janíček odešel toho roku do Tuřan). 28členný liturgický sbor FCJ již v jubilejním roce 1885 účinkoval společně s FCJ Klobouky a Boleradice na Velehradě.
V roce 1889 se spolek rozešel, výmaz ze spolkového katastru byl proveden o rok později pod č. j. 16 526.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
Cyril


Obsah