Zpět

Skalice (soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 15.6.1898 pod č. j. 21 433. Po světové válce (v roce 1921) byl spolek rozpuštěn.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov

Obsah