Zpět

Skřípov (něm. Wachtl, soudní okres Konice, okresní hejtmanství Litovel)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1896 pod č. j. 13 106

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah