Zpět

Slavonice (něm. Zlabings, soudní okres Dačice, od 1.5.1911 Slavonice, okresní hejtmanství Dačice)

Club der Musikfreunde

Spolkové stanovy byly schváleny 17.4.1901 pod č. j. 15 205. Spolek zanikl až počátkem 2. světové války, ze spolkového katstru byl vymazán v roce 1940.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 d Spolkový katastr okres Dačice;
SOkA Jindřichův Hradec, fond OkÚ Dačice, spolkový katastr 1891-1937


Spolky ve Slavonicích
Obsah