Zpět

Slavonice (něm. Zlabings, soudní okres Dačice, od 1.5.1911 Slavonice, okresní hejtmanství Dačice)

Kirchenmusikverein

Stanovy byly schváleny 20.1.1902 pod č. j. 843, ze spolkového katastru byl spolek vymazán v roce 1922.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 d Spolkový katastr okres Dačice

Spolky ve Slavonicích
Obsah