Zpět

Smržice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Hanák

Spolkové stanovy z 23.9.1865 byly místodržitelstvím schváleny 14.10.1865 pod č. j. 21 475.
Předsedou byl zvolen Tomáš Podivínský, místopředsedou František Vymětal, jednatelem Tomáš Obr, pokladníkem Josef Vodička, sbormistrem Antonín Racek (Rácek), jeho zástupcem Josef Kobek.
Předmětem činnosti spolku bylo čtení dovolených časopisů a knih, pak provozování hudby a zpěvu, pak dovolené hry.
Jako u mnoha jiných spolků i zde veškerou aktivitu přerušila světová válka. Činnost nebyla obnovena ani po vzniku republiky, podle vyjádření posledního předsedy Františka Moučky pro naprostý nedostatek členů. K výmazu ze spolkového katastru došlo v roce 1934.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
                    fond B 40/II. kart. 3960 i.č. 28 979


Obsah