Zpět

Soběsuky (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Třebízký

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1895 pod č. j. 2435.
Výmaz ze spolkového katastru byl proveden koncem roku 1910.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah