Zpět

Spešov (něm. Speschau, Zbeschau, soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)

Čtenářsko-pěvecký spolek Cyril a Metod

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny na podzim roku 1870.
Prvotní nadšení brzy vyprchalo a po několika letech činnost ustala. Výmaz ze spolkového katastru byl proveden v roce 1875.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice

Obsah