Zpět

Starý Hrozenkov (něm. Hrosenkau, soudní okres Bojkovice, okresní hejtmanství Uhreský Brod)

Občanská beseda

Spolkové stanovy z 6.1.1871 byly místodržitelstvím schváleny 18.1.1871 pod č. j. 18 839/1870.
V roce 1874 se spolek rozešel.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 132;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah