Zpět

Starý Jičín (něm. Alttitschein, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 11.8.1868 pod č. j. 16 848.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;

Obsah