Zpět

Stará Ves nad Ondřejnicí (něm. Altendorf, soudní okres Mor. Ostrava, okresní hejtmanství Místek, od roku 1894 Mor. Ostrava)

Občanská beseda

Spolkové stanovy z 24.9.1870 byly místodržitelstvím schváleny 25.10.1870.
Spolek se rozešel 6.12.1878 a ze spolkového katastru byl vymazán v následujícím roce.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 138;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah