Zpět

Stará Voda (něm. Altwasser, soudní okres Libavá, okresní hejtmanství Šternberk)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1884.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk

Obsah