Zpět

Starovice (něm. Großsteurowitz, soudní okres Hustopeče, okresní hejtmanství Hustopeče)

Mužský pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 31.1.1904 pod č. j. 2695.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 h Spolkový katastr okresu Hustopeče

Obsah