Zpět

Štěpánovice (soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov)

Čtenářský spolek Pokrok

Stanovy schválilo místodržitelství počátkem roku 1893 pod č. j. 4713.
Pro stagnaci počátkem století byl spole v roce 1908 ze spolkového katastru vymazán.
Podle §2 Stanov Účelem spolku jest čtením časopisů, knih a spisů českých, přednáškami zábavnými vyjma politické, vzděláním, hovorem, zpěvem a hudbou i dovolenými hrami zábavu společenskou pěstovati.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Tišnov;


Obsah