Zpět

Štětovice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Pěvecký a hudební spolek Pokrok

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 18.5.1885 pod č. j. 13 274.
Po patnácti letech nadšení pro spolkovou věc ochablo a na jaře roku 1903 byl Pokrok pro zastavení činnosti (gegen Einstellung der Tätigkeit) ze spolkového katastru vymazán (výnosem místodržitelství č. j. 20 854 / 1903).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah