Zpět

Stichovice (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 11.1.1883 pod č. j. 588

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah