Zpět

Štítary (něm. Schiltern, soudní okres Vranov, okresní hejtmanství Znojmo)

Militär Veteranenverein

V roce 1890 byl předsedou Georg Haker, spolek disponoval vlastní kapelou (Musikbanda).

Prameny:

SOkA Znojmo fond OkÚ ZN karton 267 č. j. 3579/1890

Obsah