Zpět

Šilperk (něm. Schildberg, od r. 1949 Štíty, soudní okres Šilperk, okresní hejtmanství Zábřeh)

Männergesangverein

Stanovy byly schváleny 24.12.1862 pod č. j. 35 380, ustavující valná hromada se konala 1.1.1863.
Počátkem století disponoval spolek v průměru 20-25 činnými členy. V letech 1902-1907- byl předsedou Johann Klichmann (1911- Dr. Karl Mazelli), kolem roku 1910 byl spolkovým sbormistrem Franz Jeschek. Spolek byl činný ještě v roce 1932 (předseda Josef Kühnel).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
SOkA Šumperk fond OkÚ Zábřeh, kn. 11 Spolkový katastr okresu Zábřeh 1925;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah