Zpět

Staré Město (soudní okres Moravská Třebová, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Deutscher Männegesangverein

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 13.8.1900 pod č. j. 30 506.
Při slavnosti odhalení spolkového praporu MGV Sängerlust Třebařov vedl sbor MGV Hugo Blaschka.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;
Programm- Buch der Müglitzer Gesangvereines. Begonnen am 1. Jänner 1912. SOkA Šumperk fond Pěvecký spolek v Mohelnici, nezprac.


Obsah