Zpět

Starý Petřín (něm. Altpetrein, soudní okres Vranov, okresní hejtmanství Znojmo)

Bezirk Cäcilien- Verein zur Förderung echter Kirchenmusik

Stanovy schválilo místodržitelství 20.4.1884 pod č. j. 6032.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo

Obsah