Zpět

Štramberk (něm. Stramberg, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Zábavný a poučný spolek Občanská beseda

Spolkové stanovy ze 14.1.1863 byly místodržitelstvím schváleny 12.2.1863 pod č. j. 24 818/1862.
Na podzim roku 1877 se spolek rozešel.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 136;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah