Zpět

Střelice (soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Bořivoj

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.4.1870 pod č. j. 6863

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah