Zpět

Střílky (soudní okres Zdounky, okresní hejtmanství Kroměříž)

Čtenářsko-pěvecký spolek Havlíček

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 31.1.1889 pod č. j. 3432, úředně rozpuštěn byl spolek v roce 1921 (č. j. 31 490)

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 473d Spolkový katastr okresu Kroměříž

Obsah