Zpět

Suchdol nad Odrou (něm. Zauchtel, soudní okres Fulnek, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 2.1.1884 pod č. j. 31 469, změněny v roce 1924.
Spolek zanikl v roce 1939.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 f Spolkový katastr okresu Nový Jičín;
SOkA Nový Jičín fond OkÚ Nový Jičín kn. 3 Spolkový katastr;


Obsah