Zpět

Sudkov (něm. Zaudke, soudní okres Zábřeh, okresní hejtmanství Zábřeh)

Čtenářsko-pěvecký spolek Prokop

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 28.8.1886 pod č. j. 25 825.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh

Obsah