Zpět

Šumice (něm. Schumitz, soudní okres Uherský Brod, okresní hejtmanství Uherský Brod)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1881.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Uherský Brod

Obsah