Zpět

Šumice něm. Schömitz (soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov,
                                      od r. 1902 soudní okres Pohořelice, okresní hejtmanství Hustopeče)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1897 pod č. j. 8462.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov

Obsah